15 sierpnia 2021

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.


           Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort zostało wydane nakładem wydawnictwa eSPe w opracowaniu Doroty Mazur OV. To książka, która prowadzi przez 33 dni indywidualnych rekolekcji, mających za zadanie przygotować do zrozumienia i całkowitego zawierzenia się Matce Bożej. Pierwsze 12 dni obejmuje ćwiczenia duchowe polegające na kształtowaniu w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, ubóstwa, czystości, skromności, posłuszeństwa oraz prawdomówności. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Został on podzielony na trzy okresy, z których każdy trwa 7 dni. W czasie pierwszego z nich poznajemy swoje wady, grzechy, słabości i cnoty. Kolejny tydzień przynosi czas poznawania godności, przywilejów i cnot Maryi. Trzeci tydzień to poznawanie Chrystusa i Jego zbawczego dzieła.

    Każdy z 33 dni przygotowania wiążą się z modlitwą i lekturą fragmentów Pisma Świętego, fragmentów z pozycji Naśladowanie Chrystusa Tomasza a Kempis lub Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi i innych dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Wskazane jest na odmawianie modlitw, codzienny rachunek sumienia, w miarę możliwości uczestniczenie we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej oraz codzienne rozmyślanie. 

 


     Po 33 dniach następuje dzień 34, którym jest dzień zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi. Dzień ten powinien przypadać w święto Maryjne np. 2 lutego, 25 marca, 31 maja, 15 sierpnia, 8 grudnia lub w dniu wspomnienia św. Ludwika Marii Grignion de Montforta czyli 28 kwietnia. Przed dniem zawierzenia warto odbyć spowiedź generalną i przyjąć w intencji tego zawierzenia Komunię Świętą. Zawierzenie można złożyć w dwojaki sposób. Prywatnie, podczas Eucharystii, po Komunii Świętej należy odmówić akt zawierzenia. Można pomodlić się w kościele lub kaplicy, a następnie odmówić akt zawierzenia. Drugi sposób jest uroczysty, w obecności kapłana, podczas Mszy Świętej. 


    Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort to książka mi znana i szczególnie mi bliska. Rekolekcje rozpoczęłam 5 listopada 2019 r. W kościele organizowano spotkania, czuwania przy Najświętszym Sakramencie, Msze Święte dla uczestników rekolekcji. Każdy biorący udział w rekolekcjach kierował się właśnie wyżej wskazaną książką. Uroczysty akt zawierzenia Maryi odczytałam podczas Mszy Świętej 8 grudnia 2019 r. Dodatkowo 25 marca 2020 r. podczas trwania 'lockdownu' zawierzyłam Maryi przy radiu moja rodzinę. Jej wsparcie, siłę, moc, opiekę, łaskę, pomoc, troskę - odczułam niewyobrażalnie mocno w ciągu ostatnich miesięcy. To niezwykła relacja. Oddałam się Maryi na własność, nie tylko w opiekę. Zaufałam bezgranicznie, bezwarunkowo, całkowicie i zupełnie. Uczę się wszystkiego czynić w Maryi. 

 

 

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, wydawnictwo eSPe, wydanie 2015, opracowanie: Dorota Mazur OV, oprawa miękka, s. 286. 

 https://boskieksiazki.pl/

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję bardzo za konstruktywne słowo pisane pozostawione na tym blogu. Nie zawsze mogę od razu odpowiedzieć, za co przepraszam.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Prowadząca bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.