17 stycznia 2012

Jerzy Ciecieląg, Żydzi w okresie drugiej świątyni 538 przed Chr.-70 po Chr.

Bardzo  dobra pozycja z zakresu historii i dziejów narodu wybranego, która w szerokim zakresie omawia okres Drugiej Świątyni w Jerozolimie biorąc pod uwagę wydarzenia polityczne, społeczeństwo, administracje, religię, geografię i literaturę. W tym wskazanym okresie wykształciło się  ostateczne oblicze jahwizmu w postaci religii judaistycznej nastawionej głównie na czystość kultową i przestrzeganie Prawa Mojżeszowego., ukształtowana zostaje hebrajska Biblia, pojawiają się dwie ważne dynastie: hasmonejska i herodiańska, powstaje diaspora żydowska w Mezopotamii i Egipcie oraz innych prowincjach Imperium Rzymskiego, a także pojawia się chrześcijaństwo. Odbudowana świątynia stała się wówczas centrum wszystkich Żydów. W roku 70 po Ch. druga świątynia w Jerozolimie została spalona przez wojska rzymskie, stąd wyznaczona przez Autora granica końcowa.

Całość książki została podzielona na cztery części, w której zostały przeanalizowane te same elementy lub dodatkowe charakterystyczne dla danej epoki. Poczynając od niewoli babilońskiej, poprzez okres perski, hellenistyczny, rzymsko – herodiański  do Żydów w diasporze, czytelnik poznaje źródła pisane i archeologiczne pozwalające na zrekonstruowanie historii Żydów, kwestie społeczne, administracyjne, życie codzienne i gospodarcze oraz religię. Oprócz zarysu historycznego autor przedstawia warstwy społeczne, obowiązujące prawo, rolę kobiety, kalendarz, zawody. Poznać można jak wyglądał kult w świątyni jerozolimskiej, jakie obchodzono święta, jaka była struktura stanu kapłańskiego. Mowa jest o konfliktach między państwami i bratobójczych walkach. Dominują fakty, daty i nazwiska.

Książka została zaopatrzona w przypisy, wykaz arcykapłanów okresu drugiej świątyni oraz listę panujących w omawianym okresie władców. Dodatkowo znaleźć w niej można wykaz skrótów, wykaz literatury cytowanej w tekście, indeks antycznych imion i nazw geograficznych oraz indeks współczesnych autorów. W pozycji są również mapki ilustrujące zmiany terytorialne na Bliskim Wschodzie. Są to elementy niezbędne i pomocne dla czytelnika tej ambitnej lektury. Nie jest to bowiem książka dla wszystkich, lecz z pewnością dla miłośników starożytności i historii Żydów. Można jednak  czytać również wybrane jej fragmenty.Niemniej bardzo dobrze skonstruowana wewnętrznie i napisana zrozumiałym językiem nawet dla laika w temacie. To z pewnością pozycja naukowo – badawcza, która przybliża czytelnikowi dzieje ludu wybranego w okresie Drugiej Świątyni.


Jerzy Ciecieląg, Żydzi w okresie drugiej świątyni 538 przed Chr.-70 po Chr., wydawnictwo Univeristas, wydanie 2011, okładka miękka ze skrzydełkami, s. 466.

Dr Jerzy Ciecieląg – urodzony w 1971 r., adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego badania koncentrują się przede wszystkim na dziejach Żydów w epoce starożytnej, w szczególności w okresie drugiej świątyni, na dziejach dynastii Heroda Wielkiego oraz na autonomicznym mennictwie żydowskim. Autor czterech książek: Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne (2000); Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego. Palestyna w epoce rzymsko-herodiańskiej (2002); Poncjusz Piłat, prefekt Judei (2003) oraz Powstanie Bar Kochby 132-135 po Chr. (2008), jak też ponad czterdziestu artykułów. Aktualnie, w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, przygotowuje monografię o wspólnotach żydowskich w zachodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego.

2 komentarze:

  1. Ciekawa pozycja dla wszystkich zainteresowanych Biblią a zwłaszcza Starym Testamentem.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Szczególnie starym Testamentem jako źródłem historycznym:)

      Usuń

Dziękuję bardzo za konstruktywne słowo pisane pozostawione na tym blogu. Nie zawsze mogę od razu odpowiedzieć, za co przepraszam.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Prowadząca bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.